ПРОЈЕКТИ
11 06 2008

 

ПРОЈЕКТИ: /ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ/ /ТРОЈКА ИЗ БЛОКА/ /КОСМЕТ ЈЕ СРБИЈА/ /СРПСКА КРАЈИНА/ /РАШКА ОБЛАСТ/ /СТАРА СРБИЈА/

У овој секцији ПРОЈЕКТИ биће представљени привремени и стални пројекти Хуманитарне организације Срби за Србе. Како би рад наше организације био боље организован и како би делотворност наше помоћи била боље прегледнија, пратићемо на овим страницама како се пројекти развијају, шта је потребно да би се они успешно завршили како би све стране укључене били задовољни успешним хуманитарним и друштвеним радом. Под свим странама у овом хуманитарном деловању подразумевамо пре свега наше донаторе, волонтере организације и породице (или групе) које помоћ примају.

Пошто ће рад на нашим пројектима бити јаван, остављамо могућност да се и друге групе појединаца или организација покрену на самоорганизовање ради обезбеђивања додатних финансија за неки од пројеката или сопственим ангажманом помогну да се он и оконча успешно.

Привремени пројекти наше организације подразумеваће помоћ одређеним породицама са конкретним зацртаним циљевима и неопходним средствима потребним како би се додстигао зацртани циљ. Пројекти ће бити временски и новчано ограничени. Управни Одбор организације одлучује које ће се породице наћи на списку помоћи и које ће бити укључене у одређени програм помоћи.

Стални пројекти наше организације подразумеваће хуманитарну и/или друштвену помоћ већој групи породица на одређеним територаијама широм Балкана. Ти програми, зависно од свог циља биће селективно ограничене финансијски или новчано. Планирано је да се ови пројекти редовно прате и допуњују новим информацијама са терена. Управни Одбор организације одлучује који пројекти ће се спроводити у планираном временском периоду и у којој мери.
Такође, у сталне пројекте сврстане су и акције прикупљања материјалних средстава за вишечлане породице, посебно у виду хигијенских средстава, основних животних намирница, књига и уџбеника за најмлађе.