ДОНАТОРИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
14 02 2013

ДОНАТОРИ ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
СРБИ ЗА СРБЕ
Донатори за 2017. годину   
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
  
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
      

Донатори за 2016. годину   

Јануар


Фебруар

Март
Април
Мај

Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
      

Донатори за 2015. годину   

Јануар


Фебруар

Март
Април
Мај

Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
      

Донатори за 2014. годину
  

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај

Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
      
Донатори за 2013. годину
  


Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај
Јун
 
Јул
 
Август
 
Септембар
 
Октобар
 
Новембар
 
Децембар
      
Донатори за 2012. годину
  

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај

Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
      
Донатори за 2011. годину
Јануар  
Фебруар 
Март
Април
 
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
      
Донатори за 2010. годину
Јануар
Фебруар 
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
      
Донатори за 2009. годину
Јануар
Фебруар
Март 
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
      
Донатори за 2008. годину
Јануар
 
Фебруар
 
Март
 
Април
 
Мај
 
Јун
 
Јул
 
Август
 
Септембар
 
Октобар
 
Новембар
 
Децембар
      
Донатори за 2007. годину
Јануар
Фебруар
Март
Април 
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
      
Донатори за 2006. годину
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар